© 2016 MAMA&MEER
VAN DIJK WEBDESIGN

m Home Mail: info@mama-en-meer.nl

De praktijk is gesloten in verband met vakantie van 20 juli t/m 13 augustus.Praktijkinformatie

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg:
Ik heb een contract met de verzekeraars: Achmea (en sublabels), CZ/Deltaloyd/OHRA, DSW/StadHolland/InTwente, Menzis (en sublabels) De Friesland, Multizorg (en sublabels), coöperatie VGZ (en sublabels). Dit betekent dat met een verwijzing van de huisarts de behandeling volledig vergoed wordt wanneer je bij één van deze verzekeraars een basisverzekering hebt.

Houd er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico, vastgesteld door zorgverzekeraars. In 2019 is dit vastgesteld op €385.

Na de intake wordt met een DSM V-diagnose (diagnoses waarmee in de GGZ wordt gewerkt) bepaald welk zorgvraagzwaarte-product (‘prestatie’ volgens de Nederlandse Zorgautoriteit) daarbij past. Hiermee wordt het aantal behandelminuten vastgesteld dat de verzekeraar vergoedt. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl). Aan het einde van het traject wordt dit product bij je zorgverzekeraar ingediend.

Onvolledige Behandeltraject (intake, aanmaken dossier) € 207,19

Basis GGZ Kort (2-4 gesprekken) € 507,62

Basis GGZ Middel (5-8 gesprekken) € 864,92

Basis GGZ Intensief (9-11 gesprekken) € 1356,25


Soms zijn de klachten echter te licht voor het stellen van een DSM diagnose en een behandeling in de Generalistische Basis GGZ en dan wordt jouw behandeling niet door de verzekeraar vergoed. In dat geval kun je ervoor kiezen om een aantal gesprekken te voeren voor eigen rekening. Het onverzekerde uurtarief (OVP) is € 105,25. Voor informatie hierover verwijs ik naar de website van NZa  (www.nza.nl).

Onverzekerde zorg:
Je kunt er ook voor kiezen om je zonder verwijsbrief bij de praktijk aan te melden voor een aantal gesprekken, dit zal dan tegen het onverzekerde uurtarief (OVP) van €105,25 zijn.


Algemene voorwaarden van de praktijk

Om de behandeling bij je verzekeraar te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief nodig. Daarin moet staan: verwijzing naar GBGGZ, het vermoeden van een DSM V classificatie en tevens welke stoornis wordt vermoed, een handtekening/praktijkstempel en de AGB code van de huisarts.

Met jouw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Wanneer je een afspraak wilt afzeggen, vraag ik je dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Anders ben ik genoodzaakt €52,50 (50% van het uurtarief) bij je in rekening te brengen.

Mocht het fysiek te belastend zijn om naar de praktijk te komen, is een huisbezoek mogelijk.

Mocht je door omstandigheden de behandeling beëindigen zonder mij daarover te informeren, zal ik na 3 maanden geen contact het dossier sluiten.

Gecontracteerde zorg: na afronding van de behandeling wordt deze gedeclareerd bij jouw verzekeraar, op voorwaarde dat je een geldige verwijzing van de huisarts hebt. De verzekeraar bepaalt het tarief (percentage van het NZa tarief). De tarieven die aan het einde van het behandeltraject bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd, kun je terugvinden in de praktijkruimte. De verzekeraar heeft het recht om dossiers en diagnoses te controleren.

Klachten: Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de behandeling. Indien dit bij jou het geval is dan hoor ik dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten wij er samen niet uit komen en je wilt weten wat verder de mogelijkheden zijn, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van jouw klacht.
Voor meer informatie ligt er een folder in de praktijk en kun je gaan naar: www.klachtencompany.nl