© 2016 MAMA&MEER  VDWDESIGN | LOGIN

Mama&Meer
06-14 249 435
info@mama-en-meer.nl

Home Voor wie? Aanbod Mama&ik Praktijkinformatie Contact

Vondellaan 44B  •  3521 GH Utrecht

De praktijk is per 13 augustus gesloten in verband met zwangerschapsverlof. Vanaf 19 februari 2019 ben ik telefonisch en per mail weer bereikbaar voor het maken van afspraken, die per 5 maart 2019 weer kunnen worden ingepland.Praktijkinformatie

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg:
Ik heb een contract met de verzekeraars: Achmea (en sublabels), CZ/Deltaloyd/OHRA, DSW/StadHolland/InTwente, Menzis (en sublabels) De Friesland, Multizorg (en sublabels), coöperatie VGZ (en sublabels). Dit betekent dat met een verwijzing van de huisarts de behandeling volledig vergoed wordt wanneer je bij één van deze verzekeraars een basisverzekering hebt.

Houd er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico, vastgesteld door zorgverzekeraars. In 2017 is dit vastgesteld op €385.

Na de intake wordt met een DSM IV-diagnose (diagnoses waarmee in de GGZ wordt gewerkt) bepaald welk zorgvraagzwaarte-product (‘prestatie’ volgens de Nederlandse Zorgautoriteit) daarbij past:

Onvolledig behandeltraject
Prestatie Kort
Prestatie Middel
Prestatie Intensief

Hiermee wordt het aantal behandelminuten vastgesteld dat de verzekeraar vergoedt. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl).

Soms zijn de klachten echter te licht voor het stellen van een DSM diagnose en een behandeling in de Generalistische Basis GGZ en dan wordt jouw behandeling niet door de verzekeraar vergoed. In dat geval kun je ervoor kiezen om een aantal gesprekken te voeren voor eigen rekening. Het onverzekerde uurtarief (OVP) is €92. Voor informatie hierover verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl).

Onverzekerde zorg:
Je kunt er ook voor kiezen om je zonder verwijsbrief bij de praktijk aan te melden voor een aantal gesprekken, dit zal dan tegen het onverzekerde uurtarief (OVP) van €92 zijn.


Algemene voorwaarden van de praktijk

* Mocht het fysiek te belastend zijn om naar de praktijk te komen is een huisbezoek mogelijk in de laatste weken van de zwangerschap en de eerste weken na de bevalling.